Logo aziendale Logo aziendale Logo aziendale
Logo aziendale
Italiano
Logo aziendale
English
<--Doświadczenie Wykształcenie Akredytacja -->
Członkostwo

  • Rejestr Adwokatów, Izba Adwokacja w Rzymie, rok wpisu 1980.

  • Rejestr Obrońców przed Sądem Wyższym, rok wpisu 1996.

  • Rejestr Arbitrów, Międznynarodowy Sąd Arbitrażowy - siedziby we Wrocławiu i Warszawie.

  • Rejest Mediatorów, Międzynarodowy Sąd Polubowny Handlowy- siedziby we Wrocławiu i Warszawie.

  • Rejestr Polecanych Adwokatów Konsulatu Generalnego Rzeczypostpolitej Polskiej w Mediolania.

  • Rejestr Adwokatów Republiki Austrii sekcja handlowa w Padwie.

  • Rejestr Prawników prowadzony przez Włoski Instytut Handlu Zagraniczengo (I.C.E.) w siedzibach europejskich i poza europejskich.