Logo aziendale Logo aziendale Logo aziendale
Logo aziendale
Italiano
Logo aziendale
English

<--Opinie Pro-Veritate Obszary Działalności Powoływanie Trustów-->Doradztwo i obsługa w zakresie :

 

Transakcji krajowych i międzynarodowych;

Sporządzania umów według prawa handlowego krajowego i międzynarodowego;

Spółkek: zakładanie, przekształcanie, kupno=sprzedaż, fuzje Partnership, trasformazioni, acquisizioni e fusioni;

Miedzynarodowy Franchising ;

Zakładanie spółek według prawa obcego;

Studia wykonalności;

Ocena wartości spółek;

Wyszukiwanie i kojarzenie wspólników;;

Planowanie biznesowe;

Finansowanie projektów;

Spółki ziemskie i morskie;

Holding – Fundacje;

Spółki z wkładem finansowym (“soparfi”);